ПРОМИШЛЕНОСТ

Продуктова гама

Нашите продукти са проектирани така, че да отговорят на нуждите на зърнената промишленост за здравина и качество.

Признатият капацитет за иновации на Tornum създаде много нови продукти, които насърчават енергийната ефективност и добрата работна среда без компромис с производителността.