AUTODOC PC CONTROL

AUTODOC PC CONTROL

Rozwiązanie TORNUM AutoDoc PC control to system sterowania komputerowego opracowany z myślą o potrzebach nowoczesnych gospodarstw rolnych. Przejrzysty przepływ danych i interfejs komputerowy pozwalają sterować urządzeniami za pomocą komputera znajdującego się w zakładzie przetwórczym lub w domu (funkcja zdalnego sterowania). Rozwiązanie obsługuje wszystkie systemy sterowania stosowane w suszarniach firmy TORNUM i może zostać dostosowane do wyposażenia używanego przez danego klienta. Możliwość zaprogramowania procesu suszenia i tras do silosów magazynowych z wyprzedzeniem przy użyciu różnych funkcji kolejkowania zmniejsza obciążenie operatora w okresach intensywnych prac.

Lepsze możliwości śledzenia
Wzrost zapotrzebowania na informacje o pochodzeniu i przebiegu procesów spowodował, że rozwiązanie TORNUM do sterowania komputerowego zostało uzupełnione o funkcje logowania i statystyki. Obejmuje ono też system sortowania, który zapobiega wymieszaniu różnych gatunków ziarna w silosach. W razie awarii sprzętu system wysyła wiadomość alarmową do telefonu komórkowego operatora. Serwisant może połączyć się z systemem przez Internet, aby przeprowadzić niezbędne aktualizacje i naprawy.

BUDOWA I FUNKCJA
• Sterowanie mobilne
• Zastępuje terminal operatora komputerem PC i odpowiednim oprogramowaniem
• System sterowania przejrzyście prezentuje przebieg procesu
• Łatwe możliwości rozbudowy w razie potrzeby

Share

Sales contacts

Don´t hesitate to contact your closest Tornum distributor.