LEJ ODBIORCZY

LEJ ODBIORCZY

Leje odbiorcze TORNUM opracowano, aby spełnić zapotrzebowanie rynkowe na prosty system odbioru ziarna z wózków. Umieszcza się je nad poziomem podłoża, co minimalizuje zakres niezbędnych robót budowlanych i ziemnych. Dostępne są w czterech różnych rozmiarach o zmiennej wysokości leja. Szerokość leja jest zawsze stała i wynosi 4,5 m. Wydajność przenośnika na dole leja może mieścić się w zakresie od 30 do 120 ton/godz.

Share

Related products

Sales contacts

Don´t hesitate to contact your closest Tornum distributor.