Grain Cooler

Tornum Grain Cooler

Schładzalnik do ziarna firmy Tornum zapewnia to, czego natura nie zawsze potrafi zagwarantować – bezpieczną temperaturę przechowywania niezależnie od warunków zewnętrznych.

Ziarno po schłodzeniu utrzymuje temperaturę przez dłuższy czas. Przy użyciu schładzalnika do ziarna firmy Tornum zwykle wystarczy schłodzić ziarno tylko raz, aby utrzymać idealną temperaturę.

Schładzalniki do ziarna TORNUM można podłączyć do praktycznie wszystkich systemów magazynowania, jeśli tylko istnieją odpowiednie możliwości kondycjonowania. Za pomocą schładzalników do ziarna TORNUM można chłodzić wszystkie typy materiałów ziarnistych wymagających przechowywania w niskiej temperaturze.

Ponieważ schłodzenie ziarna do bezpiecznej temperatury przechowywania wymaga mniej energii niż jego suszenie, można zaoszczędzić duże ilości oleju, gazu lub innych paliw. Dzięki temu używany system w mniejszym stopniu przyczynia się do globalnego ocieplenia.
Zabezpieczenie odpowiednich warunków przechowywania zmniejsza straty ziarna, co stanowi znaczną korzyść dla środowiska.
Schładzalniki do ziarna TORNUM wykorzystują 80% czynnika chłodzącego mniej niż tradycyjne systemy schładzania dostępne na rynku.

Ziarno jest żywym organizmem, który podczas oddychania traci wartość i masę. Gdy temperatura przechowywania jest zbyt wysoka, wzrasta także ryzyko ataku insektów i gnicia ziarna. Według niektórych szacunków przynajmniej 10% magazynowanych plonów ulega co roku zniszczeniu przez insekty. Przechowując ziarno we właściwej temperaturze i wilgotności, można zmniejszyć jego straty do minimum.

Niektóre zalety schładzalnika do ziarna TORNUM

• Eliminacja konieczności stosowania środków owadobójczych
• Efekt suszenia podczas schładzania ziarna o wilgotności co najmniej 15% — każde zmniejszenie temperatury o 10°C zapewnia spadek wilgotności o 0,5–0,75%
• Gwarancja bezpieczeństwa przechowywania
• Niskie koszty eksploatacji

 

Share

Information

Documents

Related products

Sales contacts

Don´t hesitate to contact your closest Tornum distributor.