Podwójna suszarnia porcjowa

Podwójna suszarnia porcjowa TS i TSHR

Rozdzielacz powietrza TORNUM pozwala połączyć dwie pojedyncze suszarnie w jedną podwójną. Rozdzielacz powietrza podłączony jest do źródła gorącego powietrza i wentylatora chłodzącego. Dzięki temu systemowi ziarno jest suszone w jednej suszarni podczas gdy w drugiej następuje chłodzenie, rozładunek i ponowne napełnienie. Pozwala to na pełne wykorzystanie źródła ciepła, daje kontrolę nad gotowością suszarni i jej wydajnością.

Rozwiązanie obejmuje następujące elementy:

 • Dwie suszarnie porcjowe
 • Jedna komora dystrybucji powietrza
 • Wentylator chłodzący
 • Możliwość zautomatyzowania za pomocą sterowania suszarnią
 • Zasuwa i mierniki kontrolne
 • Zestaw rur

Podwójną suszarnię porcjową TORNUM można wyposażyć w funkcję odzysku ciepła. Dzięki temu możliwe jest skrócenie czasu suszenia i zmniejszenie zużycia energii. Zapewnia to oszczędności czasu i pieniędzy, a także pomaga chronić środowisko naturalne. Zainstalowany w suszarni czujnik mierzy temperaturę wilgotnego powietrza w suszarni, co pozwala kontrolować proces suszenia. Podwójna suszarnia porcjowa TSHR została skonstruowana przez firmę TORNUM AB i jest zgłoszona do opatentowania.

Zwiększenie wydajności do 12%

Konstrukcja suszarni TSHR pozwala na wykorzystanie dwuczęściowej zasuwy do sterowania przepływem powietrza między dwiema suszarniami TS. Gorące powietrze, które przeszło już przez ziarno w suszarni porcjowej nr 1, może być odzyskane i przekierowane do suszarni porcjowej nr 2, umożliwiając wstępne podgrzanie świeżo nasypanego ziarna. Rozwiązanie TSHR najlepiej instalować w istniejącej podwójnej suszarni porcjowej TS.

Wyposażenie dodatkowe

 • Kondycjonowanie i chłodzenie
 • Urządzenia do oczyszczania ziarna
 • Zwiększona strefa buforowa
 • Typ źródła ciepła
 • Sterowanie: czas, masa lub temperatura
 • Rozładunek: interwałowo
 • System wykrywania pożaru
 • Drabiny i platformy

 

Share

Information

Related products

Sales contacts

Don´t hesitate to contact your closest Tornum distributor.