TF Kuivurit

Tornum TF joustava viljankuivuri

Nopea vaihto eräkuivauksen ja jatkuvan kuivauksen välillä.

Tornum TF kuivuri toimii myös matalalla paineella. Kaikki kuivausilma imetään kuivurin läpi puhaltimen avulla,
joka on mitoitettu kuivurin ja lämmönlähteen koon mukaan.
Matalapainekuivuri aiheuttaa huomattavasti vähemmän pölyämistä kuivurin ympärillä kuin ns. korkeapainekuivuri. Se estää myös kondenssin muodostumisen kuivauskennoissa, putkissa ja elevaattoreissa.

Jatkuvatoiminen kuivaus aloitetaan aina “aloitustauolla”, ennen kuin kuivuri alkaa toimia itsenäisesti. Jatkuvatoimisen kuivauksen edut korostuvat viljamäärän lisääntyessä.
Jatkuvatoimisen kuivauksen aikana kuivuria voidaan ohjata Tornum IDC -järjestelmällä, joka mittaa sisään menevän ja ulos tulevan viljan kosteutta.

Kun halutaan kuivata vajaatäytöllä tai kuivata viljaa alhaisella lämmöllä pitkän ajan kuluessa, valitaan eräkuivaustoiminto.
Eräkuivaustoiminnolla säätö perustuu joko painoon, aikaan tai lämpötilaan sen mukaan, mikä toimii parhaiten.

– TF’n toiminto voidaan helposti vaihtaa jatkuvan kuivauksen ja eräkuivauksen välillä, esim. käyttämällä moottoriohjattuja sulkuja Tornumin ohjausjärjestelmällä. Tämä mahdollistaa kuivurin nopean valmiuden jatkuvatoimisen kuivauksen päättymisen jälkeen.

– Kuivuri voidaan tyhjentää viimeiseen jyvään saakka, sillä siinä ei ole sisäpintoja, joihin vilja voi tarttua. Tämä helpottaa puhdistusta, kun vaihdat toiseen kuivattavaan viljalajiin.

– TF voidaan varustaa lisävarusteena saatavalla puhallintyypillä; aksiaalipuhaltimet tai CAC- tai EDS-tyyppiset pölyä erottavat puhaltimet, kun ympäröivä alue asettaa vaatimuksia pölyämiselle. Kaikki mallit voidaan varustaa äänenvaimentimilla.

– TF kuivuria voidaan jatkuvan kuivauksen aikana ohjata Tornumin *IDC-järjestelmällä tai eräkuivaustoiminnolla valitsemalla aika, paino tai lämpötila. * Vähintään 12 kennoa.

– TF kuivuria voidaan käyttää lisävarusteena saatavalla, sinun valintasi mukaisella lämmönlähteellä Tornumin suunnitelmien ja paloviranomaisten suositusten mukaan. Yleisimpiä lämmönlähteitä ovat öljypolttimet, maa- tai nestekaasun polttimet, pelletti- tai hakepolttimet, kuumavesi- tai höyrylauhduttimet.

Share

Myynnin yhteyshenkilöt

Älä epäröi ottaa yhteyttä lähimpään Tornum-jälleenmyyjääsi.