PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY CST

Przenośniki ślimakowe CST

Seria przenośników ślimakowych CTS jest dostosowana do szerokiego zakresu średnic silosów. Została ona zaprojektowana do trwałego zainstalowania w silosie i wykorzystania do transportu sypkich materiałów ziarnistych. Bezpośrednio sprzężony napęd przekładni może być zamontowany w silosie lub, za dodatkową opłatą, w galerii pod silosem.

Przenośnik ślimakowy CST to niewielki, stały przenośnik z pokrywą wierzchołkową, bezpośrednim napędem przekładni zębatej i pierścieniem ślizgowym dostępny jest w wydajnościach od 30 do 50 t/h i jest odpowiedni dla silosów od modelu FP06 do FP18. Przenośnik w standardzie ATEX jest dostępny za dodatkową opłatą. Pokrywa i rama montażowa są ocynkowane.

Przenośnik ślimakowy CSTF dostępny jest w  3 wydajnościach; bezpośrednio sprzężony napęd przekładni może być zamontowany w silosie lub, za dodatkową opłatą, w galerii pod silosem. Stały przenośnik ślimakowy CSTF posiada między innymi malowaną pokrywę i przykręcane łączenia kołnierzowe, bezpośredni napęd przekładni zębatej, pierścień ślizgowy. Oferowany jest w wydajnościach od 30 do 50 t/h i przystosowany do modelów silosów w zakresie FP18 – FP26. Przenośnik w standardzie ATEX jest dostępny za dodatkową opłatą. Rama montażowa jest galwanizowana.

W przenośniku ślimakowym CSTFR/CSTFRH zespół napędowy jest zamontowany na malowanej środkowej ramie nośnej i dostępne są specyfikacje wymagane normami ATEX. Grubszy przenośnik ślimakowy CSTFR o wydajności od 30 do 50 t / h  nadaje się do modeli silosów FP20 do FP26 z napędami w standardzie ATEX na życzenie. Zaprojektowany specjalnie dla ryżu niełuskanego ślimak CSTFRH wykorzystuje podobny układ napędowy.

Share

Documents

Related products

Sales contacts

Don´t hesitate to contact your closest Tornum distributor.