Kompletta anläggningar

Vi på Tornum utvecklar och tillverkar skräddarsydda lösningar för lantbruket och spannmålsindustrin – allt från enskilda produkter till nyckelfärdiga projekt, både på hemmaplan i Sverige och över hela världen. Vår kärnverksamhet har alltid varit torkteknik, men vi har med åren även byggt upp en gedigen kompetens inom områden som rensning, luftning, lagring och transport av grödor. Med ett heltäckande utbud även inom områden som projektledning, övervakning och montage har vi blivit en av Europas ledande leverantörer av kompletta spannmålsanläggningar.

Konstruktion/projektering

Våra erfarna projektörer tar fram optimerade lösningar – anpassade för just dina behov

För oss på Tornum är det självklart att börja med en ingående nulägesanalys som grund för ett förslag som löser just dina problem i stort och smått. Du ska alltid känna att vi bygger en unik anläggning, optimerad för din verksamhet.

Kraven kan vara många och motsägelsefulla. Många gånger vill man skapa en tilltalande exteriör för att bevara en vacker gårdsmiljö – utan att göra avkall på funktionen. Placeringen av torkanläggningen är också viktig för att optimera flödet på gården, till exempel att om möjligt undvika att korsa olika körvägar för att minska riskerna för smittspridning.

Allt sådant har våra erfarna specialister i åtanke när de tar hjälp av den senaste CAD-tekniken för att skapa en anläggning som fungerar optimalt – och är effektiv att bygga.

Projektledning

Våra projektledare ger dig trygghet genom hela byggnationsfasen

Projektledaren är spindeln i nätet som ser till att både materialtillförsel och arbetsinsatser synkroniseras ute på anläggningsbygget. Förutom att hålla koll på tidplaner samordnar projektledaren många administrativa delar som till exempel ID06, arbetsmiljöplaner och BASP/U med mera.

Projektledaren blir din personliga kontakt från byggstart till slutbesiktning genom hela byggnations- och montagetiden – tryggare än så blir det knappast!

Montage

Allt från delmontage till nyckelfärdig anläggning – vad passar dig bäst?

Av oss på Tornum får du hjälp i exakt den utsträckning du önskar och behöver. Våra montörer har lång erfarenhet av att bygga anläggningar för såväl spannmålsindustrin som lantbruket. De hanterar ditt uppdrag i nära samverkan med vår projektavdelning, vare sig det gäller platsanpassade om- och tillbyggnader eller helt nya anläggningar.

Driftsättning, besiktning och service är självklara inslag i vårt utbud på montagesidan.

Service- och reservdelar

Kontakta oss när du behöver hjälp – vi löser dina problem!

Vi vet vad driftsäkerhet betyder för en anläggnings ekonomi och arbetar hela tiden för att maximera den, genom att utveckla tekniken likaväl som vår leveransberedskap. Vi tillverkar många detaljer själva och använder oss så långt möjligt av lokala underleverantörer.

Tillsammans med en egen kår av erfaren servicepersonal innebär det att du får snabb support med korta leveranstider om något händer. Självklart har vi också de vanligaste förbrukningsartiklarna på lager för omgående leverans.

Tornums historia

Med lång erfarenhet och ett starkt varumärke har Tornum utvecklats till en globalt ledande leverantör till både spannmålsindustrin och lantbruket. Med hjälp av den senaste tekniken inom såväl konstruktion som produktion utvecklar och bygger vi morgondagens effektivaste spannmålsanläggningar för dig.

Tornums produkter

Vi lever för våra kunder och det är i det nära samarbetet med dem som vi utvecklar våra produkter. Våra lösningar garanterar dig en rationell och säker spannmålshantering för högsta kvalitet på slutprodukten.