LPT - Lidköpings Plåtteknik

Välkommen till LPT.
Service till världens viktigaste bransch.

Service till världens viktigaste bransch

Lidköpings Plåtteknik AB är sedan april 2015 ett helägt dotterbolag till Tornum AB i Kvänum och är ett perfekt komplement till Tornums breda sotriment av utrustning för torkning och lagring av spannmål. Förvärvet av Lidköpingsplåtteknik är ett led i Tornums satsning på de svenska spannmålsindustrierna.

LPT erbjuder service, om-, till- och nybyggnation av spannmålsanläggningar till foder- och spannmålsindustrier och har genom mångårig erfarenhet utvecklats till en ledande partner åt de svenska foder- och spannmålsindustrierna. Våra erfarna montörer vet vad som krävs för att serva och bygga om och har personlig erfarenhet av vilka krav som ställs på en modern spannmålsanläggning.

För utom rena service och montagejobb kan LPT erbjuda specialdesignade elevatorer, transportörer och kringutrustning som dimensioneras av våra tekniker och tillverkas i egen verkstad.

Tjänster

Lidköpings Plåtteknik tillhandahåller alla tjänster inom service, underhåll och montage till spannmåls- och foderindustrier. Vår kunskap och erfarenhet har gjort oss till en uppskattad partner till de ledande aktörerna i Sverige

Klicka på rubrikerna för mer information om de olika tjänsterna

Projektinstallation
Nybyggnation kräver en noggran planering och en pålitlig partner som kan hjälpa en genom hela processen. LPT har sedan starten utfört nybyggnation av så väl stålkonstruktioner som installation av ny maksinutrustning åt spannmålsindustrier runt om i Sverige.

Förebyggande underhåll
Tjänsterna som erbjuds kan vara allt från enstaka service jobb till långvariga service- och jouravtal. Allt arbete utförs av vår erfarna personal som har ett gediget tekniskt kunnande samt kunskap om vilka krav som ställs på en modern svensk spannmålsindustri.

Ombyggnation
LPT erbjuder alla typer av ombyggnationer av silos, transportörer, elevatorer, aspirationsfiler, etc. för att energieffektivisera och öka verkningsgraden på anläggninge.

Silorengöring
LPT utför silorengöring på ett professionellt och säkert sätt under lämpliga tider på året för att störa driften så lite som möjligt.

Sortiment

LPT erbjuder allt från enstaka reservdelar till skäddarsydda elevatorer, transportörer och kompletta aspirationssystem. Allt i sortimentet kan monteras av våra erfarna och kunniga montörer.

Referenser

Lantmännen Energi Kvänum
– Dammavsug till utmatningscontainrar

Lantmännen Lidköping
– Nybyggnation av vågterminalshus
– Skorstensmontage till pelletskyl
– Nya ljuddämpare för torkfläkt.
Nytt vakumsystem

Lantmännen Västerås
– Nya spärrfilter till pelletskyl

Lantmännen Åhus
– Övertrycksfilter till Pelletskyl

Reppe Kvarn Lidköping
– Montage av nya valsstolar

Kontakt

Inge Johansson
0708-40 16 61
inge.johansson@lpt.se

Lidköpings Plåtteknik AB
Fabriksgatan 2,
SE-531 30 Lidköping

E-post: info@lpt.se