Produkter

Tornums kärnverksamhet är torkar vilket är hjärtat i en spannmålsanläggning men vi erbjuder produkter för hela spannmålsprocessen från intag till utlastning via bil, tåg eller båt.

Våra lösningar garanterar dig en rationell och säker spannmålshantering med bibehållen kvalitet på slutprodukten.

Spannmålstorkar

TORNUMs spannmålstorkar är resultatet av lång erfarenhet och ständig teknisk utveckling. Våra lösningar garanterar dig en rationell och säker spannmålshantering med hög och jämn kvalitet på slutprodukten. Spannmålstorkarnas höga balktäthet, släta insidor, flexibla modulsystem och innovationer som minskar energiåtgången – gör TORNUMs spannmålstork till en trygg och säker investering lantbruk och spannmålsindustri.

Värmekällor

TORNUM har under många år utvecklat spannmålstorkar som minskar energiåtgången i spannmålshanteringen. Till dessa erbjuder vi även effektiva, driftsäkra och energisnåla värmekällor som gör att vi kan sänka våra kunders kostnader och minska miljöpåverkan. På det sättet bidrar vi till en både miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling av spannmålsbranschen.

Spannmålslagring

Transportutrustning

TORNUMs transportutrustning kommer från marknadens ledande leverantörer. Det betyder hög kvalitet, stor kapacitet och energisnål drift. Vi kan också erbjuda ett brett sortiment anpassat för olika förutsättningar och kapacitetsbehov. TORNUMs kompletta sortiment av transportutrustning är utvecklat och anpassat efter våra kunders behov. Därför lägger vi inte störst fokus på enskilda produkter utan erbjuder istället färdiga helhetslösningar som är utvecklade utifrån de specifika behoven. För elevatorer och kedjetransportörer har vi tre unika produktlinjer som är anpassade efter marknadens olika krav på kapacitet, användarvänlighet och kvalitet. Oavsett din anläggnings storlek har TORNUM en lösning. Varje produktlinje är ett komplett system av bottentransportörer, elevatorer och topptransportörer. Vissa transportörer är böjda eller lutande för ökad flexibilitet vid projektering och minska problem med grundvattennivån. Eftersom produkterna inom varje linje fungerar som ett system, är de matchade för att ge ett maximalt flöde och motverka driftsstopp. Samtliga linjer är tillverkade i galvaniserat stål för att tåla utomhusförhållanden.

Kedjetransportörer

Elevatorer

Silotömning

Skruvar

Bandtransportörer

Luftning & kylning

Effektiv luftning och kylning är nödvändigt för att hålla rätt och jämn temperatur och därigenom undvika skador på spannmålen. TORNUMs axial- och radialfläktar är särskilt utvecklade för spannmålshantering och har alla hög verkningsgrad och låg ljudnivå. TORNUMs Grain Cooler finns i flera storlekar och är utrustade med den senaste tekniken inom kylsystem. En både ekonomisk och miljömässig fördel med Grain Cooler är att det går åt mindre energi för att kyla spannmål än att torka för att uppnå säkra lagringsförhållanden.

Inlastning

TORNUM har ett komplett sortiment för inlastning av spannmål, allt från de skruvbara alternativen av galvaniserad plåt som storsäljande TGS-gropen och inlastningskupan till de svetsade elevatorgroparna. Gemensamt för de olika alternativen är att det är produkter av högsta kvalitet som tillgodoser kundens behov av en rationell inlastning av spannmål.

Övervakning

TORNUMs styrsystem automatiserar din verksamhet och frigör tid. Det säkerställer också övervakningen av processen för att undvika kvalitetsförsämringar på spannmålen. Självklart finns det olika grader av automatisering och vi anpassar alltid lösningen efter dina förutsättningar och behov. Vi hjälper också till med idrifttagning och utbildning. För att kunna erbjuda datorer och telefoner som tål tuffa miljöer samarbetar vi bland annat med marknadsledande Handheld.

Rensmaskiner

Dammavskiljning

Byggnader och stålkonstruktioner

TORNUM erbjuder alltid en helhetslösning för din spannmålshantering. Och när vi säger helhetslösning menar vi verkligen det vi säger: vi tar hand om allt från behovsanalys till färdig byggnad. Inte minst viktigt är det ofta att en ny- eller tillbyggnad smälter in i omgivningen. Vi hjälper dig, kort sagt, att skapa en anläggning som är effektiv från första dagen och har ett bestående värde i många år framöver. TORNUM är certifierade för svetsade bärverksdelar och byggsatser i stål enligt EN 1090-1. Vi prestandadeklarerar och CE-märker våra byggprodukter. Från 1 juli 2014 måste alla byggprodukter som säljs på EU:s inre marknad vara CE-märkta enligt EU:s byggproduktsförordning.

Rörsystem

Övriga produkter