Lösningar för världens viktigaste bransch

Kompletta anläggningar

Vi på Tornum utvecklar och tillverkar skräddarsydda lösningar för lantbruket och spannmålsindustrin – allt från enskilda produkter till nyckelfärdiga projekt, både på hemmaplan i Sverige och över hela världen. Vår kärnverksamhet har alltid varit torkteknik, men vi har med åren även byggt upp en gedigen kompetens inom områden som rensning, luftning, lagring och transport av grödor. Med ett heltäckande utbud även inom områden som projektledning, övervakning och montage har vi blivit en av Europas ledande leverantörer av kompletta spannmålsanläggningar.

Produkter

Tornums kärnverksamhet är torkar vilket är hjärtat i en spannmålsanläggning men vi erbjuder produkter för hela spannmålsprocessen från intag till utlastning via bil, tåg eller båt.

Våra lösningar garanterar dig en rationell och säker spannmålshantering med bibehållen kvalitet på slutprodukten.