Jul 7, 2021

Tornum växer genom förvärvet av Apisa S.L.

Tornum har förvärvat det spanska bolaget Apisa S.L., en ledande leverantör av lösningar för torkning och lagerhållning av spannmål, foder och biomassa. Förvärvet stärker Tornums erbjudande som helhetsleverantör inom spannmåls- och foderhantering och förbättrar bolagets marknadstäckning i Europa och Sydamerika. 

Apisa är ett entreprenörsdrivet företag med cirka 50 anställda och säte i spanska Huesca. Företaget är en marknadsledande leverantör inom Spanien och vissa utvalda marknader inom sin nisch. Företaget har en bred produktportfölj inom intressanta produktsegment för spannmåls-, foder och biomasshantering. 

”Vi är mycket glada över möjligheten att förvärva Apisa. Förutom att förvärvet breddar Tornums befintliga produkterbjudande inom spannmålshantering förstärker vi även vår marknadsposition i Europa”, säger Jerker Funnemark, VD på Tornum AB.  

Apisa kompletterar Tornums produktportfölj, framförallt mot marknadssegment Industri, och gör Tornum till en betydande helhetsleverantör av anläggningar för hantering av spannmål såväl som biomassa. Över tid finns det goda tillväxtmöjligheter på nya och befintliga marknader genom Tornums internationella säljorganisation. 

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Jerker Funnemark, VD på Tornum AB, +46 70 145 75 78, jerker.funnemark@tornum.se 

 

Tornum AB  

Skaragatan 13, 535 30 Kvänum 

Tel: +46 0512-29100 

E-post: info@tornum.se 

 

 

 

Om Tornum 

Tornum AB är ett svenskt bolag som grundades 1989 med huvudkontor i Kvänum. Genom sina dotterbolag i både Sverige och Europa är Tornum en globalt ledande leverantör till både spannmålsindustrin och lantbruket. Tornum har ca. 200 anställda varav 75 i Sverige. Tornum ägs sedan 2004 av den svenska industrigruppen Volati. Ytterligare information finns på www.tornum.se. 

 

Om Volati
Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av affärsområdena Salix Group och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, cirka 1 500 anställda och en årlig omsättning om drygt 5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se. 

Dela